آطراحی سایت

پارکت و قرنیز

پارکت و قرنیز

امروز با گذشت سال ها دوری از طبیعت و با فت اطراف خود ، طراحان سعی بر این دارند تا با آوردن قطعاتی از دل طبیعت به درون زندگی افراد آن ها را با طبیعت آشتی دهند .یکی از موارد استفا ده از طبیعت در منازل ، محل های اداری ،فروشگاه ها ، هتل ها ، رستوران ها و... استفاده از کف پوش ها و قرنیز ها تمام چوب است .خانه ی طراحان شارگان با استفاده از چوب هایی از جنگل های سرسبز و زیبای سرزمینمان کف پوش های تمام چوب خود را به تمام دوست داران این محصول عرضه کرده است.